Blog dlaStopy.pl
Kartę DiLO możesz uzyskać przy podejrzeniu nowotworu złośliwego od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub w szpitalu. Zielona karta dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do jego zakończenia. Więcej informacji na temat zielonej karty DiLO znajdziesz w artykule.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, znana także jako zielona karta DiLO, została wprowadzona 1 stycznia 2015 roku w ramach tzw. pakietu onkologicznego. Jest to zbiór przepisów stworzonych z myślą o poprawie procesów diagnostycznych i efektywności leczenia raka w Polsce. Szybka terapia onkologiczna, dostępna za pośrednictwem tej karty, jest przeznaczona dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym rozpoznaniem nowotworu złośliwego, jak również dla osób już znajdujących się w trakcie leczenia onkologicznego.

Co ważne, w ramach szybkiej terapii nie ma ograniczeń wiekowych, a diagnostyka i leczenie nie podlegają limitom finansowym od Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że NFZ pokryje koszty wszystkich niezbędnych procedur medycznych potrzebnych w danym roku.

Dowiedz się, komu przysługuje zielona karta DiLO i jakie korzyści niesie jej posiadanie.

Jak wygląda i do czego uprawnia zielona karta DiLO?

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, mimo że powszechnie nazywana "zieloną", w rzeczywistości jest biała.

Karta DiLO to dokument w postaci dwóch kartek A4. Oto kluczowe elementy, które można znaleźć na każdej karcie DiLO:

• unikalny dla każdego pacjenta numer karty,
• datę założenia karty,
• dane osoby wystawiającą kartę,
• podstawowe informacje o posiadaczu karty,
• podejrzewaną diagnozę (kod ICD-10),
• informacje dotyczące diagnostyki wstępnej i pogłębionej,
• rozpoznanie i dalsze postępowanie.

Lekarz odpowiedzialny za pacjenta ma obowiązek na bieżąco aktualizować kartę DiLO, co jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości i skuteczności leczenia. W niektórych przypadkach, gdy u pacjenta stwierdzono jednocześnie dwa różne typy nowotworów, może być konieczne wydanie dwóch oddzielnych kart, każda skoncentrowana na jednym rodzaju nowotworu. To zapewnia lepszą organizację i specjalizację w podejściu do leczenia wielu schorzeń onkologicznych.

Jest to dokument cyfrowy, który lekarz wypełnia na komputerze, a następnie przekazuje pacjentowi w wydrukowanej formie. Funkcjonuje ona jak priorytetowe skierowanie: umożliwia osobom z podejrzeniem nowotworu, które są jej posiadaczami, ominięcie standardowych kolejek. Dzięki temu pacjenci ci mają zapewniony szybszy dostęp do niezbędnych badań diagnostycznych oraz terapii przeciwnowotworowej. Taki system ma na celu przyspieszenie procesu diagnozy i rozpoczęcia leczenia, co jest kluczowe w przypadku chorób onkologicznych, gdzie czas odgrywa istotną rolę.

Szybka ścieżka onkologiczna, dostępna dzięki zielonej karcie diagnostyki i leczenia (DiLO), jest oferowana wyłącznie przez ośrodki, które zawarły odpowiedni kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na realizację pakietu onkologicznego. Placówki te można łatwo rozpoznać po umieszczonym na drzwiach wejściowych charakterystycznym zielonym logo z napisem "Szybka terapia onkologiczna". Ważne jest, że karta DiLO nie jest dostępna w prywatnych gabinetach lekarskich, a jedynie w tych publicznych ośrodkach, które spełniają wymogi NFZ w zakresie szybkiego dostępu do diagnostyki i terapii onkologicznej. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na uprzywilejowany dostęp do badań i leczenia, co jest kluczowe w walce z nowotworami.

Kto może wystawić kartę DiLO?

Oto kto ma uprawnienia do wystawienia tej karty:

1. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - lekarz rodzinny może wystawić zieloną kartę DiLO, jeśli na podstawie przeprowadzonych wywiadów i ewentualnych badań wstępnych zaistnieje podejrzenie nowotworu złośliwego. Lekarze POZ mają uprawnienia do zlecania pierwszych badań diagnostycznych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć nowotwór, nie wymagając przy tym skierowania do specjalisty.
2. Lekarz specjalista w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) oraz lekarz specjalista w szpitalu - od lipca 2017 roku, lekarze ci mają również możliwość wystawienia karty DiLO, jeśli podczas konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji pojawiają się dowody sugerujące nowotwór złośliwy.
3. Lekarze realizujący świadczenia w ramach programów zdrowotnych - w ramach swoich kompetencji, ci lekarze także mogą wystawić kartę DiLO, gdy u pacjenta zaobserwują symptomy mogące wskazywać na nowotwór.

Ponadto, w przypadku gdy pacjent onkologiczny decyduje się na zmianę lekarza prowadzącego lub placówki medycznej, istnieje możliwość uzyskania nowej karty DiLO. Procedura ta obejmuje zamknięcie dotychczasowej karty i wystawienie nowej przez nowy ośrodek.

Leczenie i diagnostyka onkologiczna bez zielonej karty DiLO

Mimo, że NFZ poszerzył zakres możliwości korzystania z pakietu onkologicznego, który obejmuje także zieloną kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), nie wszystkie ośrodki decydują się na jej stosowanie. Szczególnie dotyczy to placówek specjalizujących się w leczeniu dzieci oraz oddziałów hematoonkologicznych. W tych przypadkach, ze względu na naglącą potrzebę rozpoczęcia leczenia, często rezygnuje się z formalności związanych z wystawianiem karty DiLO, aby uniknąć opóźnień wynikających z czasochłonnych procedur administracyjnych.

Jednakże, posiadanie zielonej karty DiLO niesie ze sobą znaczące korzyści dla pacjentów dorosłych w standardowych jednostkach onkologicznych. Z kartą pacjenci mają zapewniony priorytetowy dostęp do diagnostyki i leczenia, co może skrócić czas oczekiwania na niezbędne świadczenia. Statystyki pokazują, że średni czas oczekiwania na leczenie dla pacjentów bez karty DiLO jest o dwa tygodnie dłuższy w porównaniu z tymi, którzy kartę posiadają.

Loading...