Blog dlaStopy.pl
Od 1 kwietnia 2024 roku nastąpią istotne zmiany w refundacji leków dla pacjentów onkologicznych. Siedem z 33 leków zostanie przeznaczonych na leczenie chorób nowotworowych, w tym m.in. na raka jajnika, raka szyjki macicy, białaczki limfocytowej czy raka wątroby. Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Od 1 kwietnia 2024 zmiany w liście leków refundowanych dla pacjentów onkologicznych

W czwartek 14 marca, minister zdrowia Izabela Leszczyna przedstawiła aktualizację listy leków refundowanych, która wejdzie w życie z początkiem kwietnia. Lista zawiera 33 nowości terapeutyczne, w tym 7 przeznaczonych na leczenie chorób nowotworowych, 26 na leczenie nieonkologiczne oraz 8 dla chorób rzadkich.

Ogłosiła, że nadchodząca lista leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 kwietnia, stanowi drugą listę opublikowaną w bieżącym roku, jednak „pierwszą tak bogatą”.

Dla kobiet w onkologii ginekologicznej i ginekologii refundacja obejmuje:

PEMBROLIZUMAB w leczeniu pacjentek na raka szyjki macicy

RELUGOLIX, ESTRADIOL i NORETHISTERON w leczeniu mięśniaków macicy

OLAPARYB rozszerzenie wskazań do zastosowania leku w leczeniu chorych na nawrotowego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez mutacji w genach BRCA 1/2

W przypadku chorób rzadkich refundacja obejmuje:

Zmiana zapisów programu lekowego SMA w zakresie TERAPII GENOWEJ ZOLGENSMA

Rozszerzenie dostępu do SZCZEPIONKI PRZECIW RSV dla dzieci chorych na SMA do 2 roku życia oraz na mukowiscydozę do 1 roku życia

EFGARTIGIMOD ALFA, RYTUKSYMAB i MYKOFENOLAN MOFETYLU objęcie refundacją leków dla pacjentów do leczenia miastenii

OLIPUDAZA ALFA objęcie refundacją leku w leczeniu chorych z niedoborem kwaśnej sfingomielinazy

W kardiologii refundacja obejmuje:

EZETYMIB rozszerzenie wskazań refundacyjnych leku dla pacjentów z niewydolnością serca

EMPAGLIFLOZYNA rozszerzenie wskazań kardiologicznych do stosowania u chorych z niewydolnością serca

Zmiana w programie lekowym obejmująca leczenie pacjentów pediatrycznych i rozszerzenie wskazań dla dorosłych Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

Loading...