Blog dlaStopy.pl
Dwa zasadnicze pojęcia, które często występują w kontekście raka piersi, to progresja i remisja. Oba te terminy odnoszą się do stanu choroby i wpływają na sposób postępowania w leczeniu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu tych terminów oraz temu, co oznacza progresja i remisja raka piersi.

Rak piersi jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów u kobiet. Jak on przebiega? Co oznaczają jego progresja i remisja?

Jak przebiega choroba nowotworowa piersi?

Przebieg raka piersi, inaczej raka sutka, może się różnić w zależności od osoby, ponieważ wpływa na niego wiele czynników, w tym rodzaj i stadium nowotworu, ogólny stan zdrowia pacjentki i zastosowane leczenie.

Zwykle rak piersi jest diagnozowany na podstawie biopsji wykrytej w piersi zmiany. Następnie określany jest stopień jego zaawansowania oraz sprawdza się, czy doszło do jego rozprzestrzenienia się na inne części ciała. Stopień zaawansowania w tej dolegliwości pomaga dobrać odpowiednie warianty leczenia i określić rokowanie.

W ramach leczenia raka piersi najczęściej przeprowadza się operację, radioterapię i/lub chemioterapię. Dodatkowo leczenie może obejmować terapię hormonalną, terapię celowaną lub inne, zasadne w konkretnym przypadku metody leczenia.

Jeśli doszło do diagnozy raka piersi, ważna jest ścisła współpraca z lekarzem onkologiem w celu opracowania optymalnego planu leczenia i monitorowania postępów po jego wdrożeniu. Regularne wizyty kontrolne oraz badania obrazowe pozwalają na kontrolowanie przebiegu dolegliwości i wprowadzanie zmian w programie leczenia.

Czym jest remisja raka piersi?

Remisja nowotworu to termin używany do opisania okresu, w którym rak zmniejsza się lub zanika. Remisja w przypadku nowotworu piersi może nastąpić w wyniku leczenia, takiego jak operacja, radioterapia lub chemioterapia lub może nastąpić spontanicznie.

Aby ocenić, czy doszło do remisji, przeprowadza się zwykle badanie pobranego materiału pod mikroskopem pod kątem znajdujących się w nim komórek nowotworowych.

Wyróżnia się dwa rodzaje remisji:
- Całkowita remisja nowotworu – oznacza ona, że po leczeniu nie ma śladów raka w organizmie, a wszystkie oznaki i objawy choroby ustąpiły.
- Częściowa remisja nowotworu – w tym przypadku rak zmniejszył się lub objawy uległy zredukowaniu, ale nie zniknął całkowicie.

Czas remisji może być zróżnicowany i zależny od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie lub oraz jego stanu zdrowia. U niektórych osób jest to kilka miesięcy, natomiast u innych może wynosić nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Należy zauważyć, że remisja raka piersi to nie to samo, co wyleczenie. W niektórych przypadkach rak może powrócić po okresie remisji i może być konieczne dodatkowe leczenie.

Czym jest progresja raka piersi?

Drugim terminem związanym z przebiegiem nowotworów jest progresja. Co oznacza progresja choroby nowotworowej?

Progresja raka odnosi się do wzrostu lub rozprzestrzeniania się raka z pierwotnej lokalizacji do innych części ciała, czyli dochodzi wtedy do przerzutów.

Rak piersi może rozprzestrzeniać się na inne części ciała przez krwioobieg lub układ limfatyczny, który jest siecią naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych. W efekcie rak może rozwijać się w różnych układach i narządach, na przykład mózgu, węzłach chłonnych, płucach, kręgosłupie.

Progresję raka piersi można monitorować poprzez regularne wizyty kontrolne oraz diagnostykę, w tym badania obrazowe i biopsje. Dzięki temu można zobaczyć, czy dochodzi do rozprzestrzeniana się komórek rakowych po organizmie i zobaczyć, jakie narządy są przez nie zaatakowane.

Leczenie raka piersi z przerzutami najczęściej obejmuje operację, radioterapię, chemioterapię, terapię hormonalną lub kombinację tych metod leczenia dobieraną w zależności od stanu osoby chorej.

Celem leczenia raka piersi z przerzutami jest spowolnienie postępu choroby, złagodzenie objawów i poprawa jakości życia. Konkretny plan leczenia będzie zależał od ogólnego stanu zdrowia danej osoby i cech wykrytego u niej nowotworu.

Loading...