Blog dlaStopy.pl
Od 1 stycznia 2024 roku nastąpią istotne zmiany w refundacji dla kobiet po mastektomii. Zostanie wprowadzona refundacja m.in. na biustonosze do protez, biustonosze i pasy kompresyjne czy rękawy kompresyjne okrągłodziane. Dotychczasowe refundacje np. na protezy piersi czy peruki zostaną zwiększone.

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzona zostanie refundacja na nowe wyroby medyczne dedykowane pacjentkom po mastektomii, czyli rękawy profilaktyczne kompresyjne okrągłodziane, biustonosze kompresyjne, pasy kompresyjne i biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi. Dodatkowo zostanie zwiększony limit refundacji na protezy piersi oraz peruki.

Kwoty refundacji wyrobów medycznych produkowanych seryjnie dla kobiet po mastektomii

1. Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji.

2. Gorset (biustonosz) kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 300 zł
Udział własny: 10% (270 zł refundacji w limicie 300 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na biustonosze kompresyjne: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji.

3. Pas kompresyjny (nowa refundacja)

Limit finansowania: 120 zł
Udział własny: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi (po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub w przypadku wad rozwojowych, urazów)

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na pasy kompresyjne: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji.

4. Proteza piersi (dotychczas refundacja wynosiła 280 zł)

Refundacja została podzielona ze względu na budowę protezy:

a) Proteza jednowarstwowa

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

b) Proteza wielowarstwowa

Limit finansowania: 450 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (405 zł refundacji w limicie 450 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 2 lata

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na protezę piersi: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji.

5. Peruka (dotychczas refundacja wynosiła 250 zł)

Limit finansowania: 350 zł
Udział własny dzieci do ukończenia 18 roku życia: 0%
Udział własny dorosłych: 10% (315 zł refundacji w limicie 350 zł)
Kryteria przyznawania: raz na rok

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na perukę: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii, pielęgniarka lub położna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej.

6. Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt. (nowa refundacja)

a) Limit finansowania za sztukę: 120 zł
Udział własny za sztukę: 10% (108 zł refundacji w limicie 120 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 6 miesięcy

b) Limit finansowania za sztukę z półrękawiczką: 150 zł
Udział własny za sztukę z półrękawiczką: 10% (135 zł refundacji w limicie 150 zł)
Kryteria przyznawania: raz na 6 miesięcy

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na rękawy kompresyjne: lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, fizjoterapeuta, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji.

Zobacz jakie refundację możesz uzyskać :

Refundacja wyrobów kompresyjnych uciskowych od 1 stycznia 2024 roku 

Zobacz też: Nowe zmiany w refundacji NFZ dla amazonek: praktyczny przewodnik

Loading...